Onze Stichting


Sun Child Nederland is een stichting, die als voornaamste doel heeft fondsen te werven en financiële ondersteuning te bieden aan kleinschalige projecten voor kinderen, die zich bevinden in kansloze situaties.
Stichting Sun Child Nederland werkt op een volledig vrijwillige basis. De mensen die werken voor deze stichting ontvangen geen gelden hiervoor. .

Onze stichting bestaat uit een klein maar zeer toegewijd team. We proberen om de meisjes die voorheen in het tehuis in India verbleven de mogelijkheid te bieden een opleiding te laten volgen om hen zo een zo goed mogelijke toekomst te bieden. Wij doen dat onder andere door contact te onderhouden met de meisjes, hen financieel te ondersteunen met studiekosten en de studie voortgang te monitoren.
Onze stichting is van mening dat het belangrijk is om kleinschalige projecten financieel te ondersteunen om daardoor particuliere, idealistische, initiatieven de kans te geven zelfstandig te functioneren en levensvatbaar te zijn.

Voor ons als stichting is het belangrijk dat alle donaties direct op de juiste plek terecht komen. Om deze reden maken wij sinds het einde van de samenwerking met het kindertehuis alleen nog gebruik van directe betalingen aan gerenomeerde opvang of opleidingsplekken.
In Nederland werkt de stichting op een volledig vrijwillige basis, waardoor geen geld aan de “strijkstok” blijft hangen

Bob Loonen

Bob Loonen is de oprichter van Sun Child Nederland en voorzitter van de stichting. Hierdoor fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Ik ben Bob Loonen geboren in 1980 in Breda afgestudeerd als maatschappelijk werker. Na ruim vijf jaar te hebben gewerkt in de verslavingszorg ben ik in 2013 als steward gaan vliegen voor de KLM.
Met een mooie “illusie” om de wereld te kunnen verbeteren vertrok ik in 1999 naar India. Een land waarvan ik had gelezen dat er veel ongelijkheid was tussen rijk en arm. Een ideale plek dus om te kijken waar ik mijn steentje bij kon dragen om het leven van minder bedeelde mensen beter te maken.

Maar waar moest ik in vredesnaam beginnen? Het bleek helemaal niet zo makkelijk als ik had gedacht om mijn hulp aan te bieden, dus ging ik van project naar project tot ik in contact kwam met het echtpaar Sundararaj en Thilagavathy. Zij hadden samen in hun huis een aantal meisjes opgenomen die door een reorganisatie van een ander tehuis op straat waren komen te staan. Meteen was ik geraakt door het werk dat Sundararaj en zijn vrouw deden zonder daar zelf iets voor terug te krijgen. Om deze reden besloot ik hen te willen helpen.

Samen met Sundararaj heb ik daarom de Indiase stichting “Children Of the Sun Trust” opgericht. Zodat wij hun werk konden voortzetten.
Om te zorgen dat de stichting in India levensvatbaar zou kunnen zijn besloot ik in Nederland de stichting “Sun Child Nederland” op te richten. Deze stichting zou als doel hebben financiële hulp te bieden aan kleinschalige initiatieven waar mensen de levens van kinderen wilde verbeteren. Het eerste initiatief wat ik ging steunen was de stichting in India “Children of the Sun Trust”.

In de daarop volgende jaren hebben wij het tehuis steeds een klein stapje kunnen uitbreiden en meer meisjes kunnen helpen dankzij de sponsoring van familie en vrienden in Nederland. Met hun financiële hulp lukte het om de meisjes in het tehuis naar school te laten gaan en te laten studeren. In 2009 studeerde Deepa als eerste in het tehuis af voor haar Master in Tamil.

Als coördinator van de stichting in India en voorzitter van de stichting in Nederland zorg ik er de laatste jaren voor dat alle donaties direct bij het tehuis terecht komen. Hiervoor controleer ik maandelijks alle uitgaven in India en maak ik afspraken met Sundararaj. Die samen werking is niet altijd makkelijk aangezien wij beide uit een andere cultuur komen en dus anders over dingen denken. Het mooie is uiteindelijk denk ik dat door samen in gesprek te blijven het beste uit beide culturen bij de meisjes terecht komt. Belangrijk hierin blijft voor mij echter dat hun eigen cultuur voorop staat. Het mooiste aan het werk van onze stichting vind ik dan ook het feit dat wij werken met Indiërs die vanuit een goed hart hun steentje willen bijdragen aan een positieve verandering van hun eigen samenleving. Ik ben daarom ook trots dat ik dankzij alle financiële steun van onze sponsoren hier onderdeel van mag uitmaken.


Erik de Looff

Erik de Looff is penningmeester van Sun Child Nederland

Ik ben Erik de Looff. Ik woon samen met mijn vrouw Sacha en onze drie kinderen Jip, Jinte en Pelle.
In 2004 ben ik in India geweest. Tijdens deze reis heb ik kennis mogen maken met het Indiase echtpaar Thilagavathy en Sundararaj en hun tehuis Childeren of the Sun. Na mijn reizen door India, Zuidoost Azië en Zuid-Amerika ben ik aan de slag gegaan als pedagogisch medewerker in de jeugdhulpverlening. Binnen de jeugdhulpverlening proberen wij jongeren betere kansen te geven voor hun toekomst. Kansen die kinderen in India vaak niet krijgen, vooral niet als zij onderaan de sociale ladder staan. Gelukkig maken Thilagavathy en Sundararaj daar een verschil in door kansarme meisjes mogelijkheden te bieden voor een mooiere en betere toekomst.

Deze tastbare vorm van ontwikkelingssamenwerking vind ik ongelofelijk belangrijk. Het geld wat via stichting Sun Child Nederland verzorgd wordt, wordt heel concreet besteed en alle betrokkenen doen dit belangeloos en met passie. Tijdens mijn bezoek aan het tehuis heb ik gezien hoe simpel het resultaat is van onze financiële hulp; een matje om niet op de grond te hoeven slapen, een fornuis zodat er gezonde voedingen gekookt kunnen worden op gas in plaats van met hout, reparatie van het dak.
Bob heeft een vrouw aangenomen die wekelijks Engelse les geeft en computerles zodat de meisjes kansen krijgen op de arbeidsmarkt en niet afhankelijk zijn van anderen. Bob bezoekt regelmatig (op eigen kosten) het tehuis, dat wekt vertrouwen en biedt zekerheid over de financiën. Ik hoop dat ik hem snel weer mag vergezellen zodat ik samen met mijn vrouw en dochters kan zien dat een druppel op een gloeiende plaat wel degelijk iets uit maakt.


Agnes Razenberg

Agnes Razenberg is secretaris van Sun Child Nederland

Ik ben Agnes Razenberg. Tien jaar geleden kwam Bob, mijn zoon thuis van een wereldreis. Hij was geraakt door mensen die een project voor weeskinderen leidden in India. Hij sleepte me mee in zijn enthousiasme en vanaf dat moment voelden mijn man en ik ons ook betrokken en doneerden maandelijks geld hiervoor. Nadat mijn man en ik het project bezocht hadden op onze rondreis door India besloot ik ook een bijdrage te leveren door in het bestuur van de stichting zitting te nemen. Ik ben zelf leerkracht en voel me zeer betrokken bij het welzijn van kinderen, zowel in ons land als elders in de wereld. Het is geen groot project, maar het is kleinschalig. Wat ik belangrijk vind is dat het geleid wordt door Indiërs zelf. Al het geld komt rechtstreeks ten goede van de kinderen. Bob controleert alle uitgaven en inkomsten zeer nauwkeurig. Zelfs zijn reizen erheen bekostigt hij zelf.

We zijn enorm blij met jullie maandelijkse bijdrage. Die stelt ons in de gelegenheid om dit werk voor de kinderen, die het minder goed getroffen hebben in de wereld te blijven steunen
Deepa verloor op jonge leeftijd in korte tijd haar vader en moeder. Na hun overlijden leefde Deepa op straat, omdat het huis waar haar ouders woonde gehuurd werd en er geen geld was achtergebleven om de huur te kunnen betalen. In India bestaat geen sociaal vangnet voor kinderen als Deepa.

Na een tijd op straat te hebben geleefd, kwam Deepa terecht in het kindertehuis (dat onze stichting van 2004 t/m juni 2016 financieel heeft ondersteund). Hier kreeg Deepa de mogelijkheid om naar school te gaan. Deepa was een ijverige leerling, die zich inzette voor haar schoolresultaten en voor de andere meisjes in het tehuis. Als oudste meisje was zij altijd bezig de andere meisjes te helpen, troosten of terecht te wijzen

Met behulp van geld van onze sponsoren in Nederland kon Deepa na haar middelbare school periode gaan studeren. Eerst studeerde Deepa voor haar Bachelor in Tamil waarna zij opnieuw met steun van onze stichting haar Master heeft kunnen halen.
BALANS
Saldo 31/12/2012 €1.526,32
Inkomsten 2013 €5.447,70 Uitgaven 2013 €5.419,85
Saldo 31/12/2013 €1.554,17
Subtotaal €6.974,02 Subtotaal €6.974,02
BALANS €0,00
ACTIVA/PASSIVA
31-12-12
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €1.526,32
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €-
   ABN AMRO Hoofd €468,60
   ABN AMRO India €359,67
   ABN AMRO Spaar €536,31
   ICICI €161,74
   Kas €-
Totaal ACTIVA €1.526,32 Totaal PASSIVA €1.526,32
______________________
31-12-13
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €1.554,17
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €-
   ABN AMRO Hoofd €612,13
   ABN AMRO India €119,01
   ABN AMRO Spaar €685,05
   ICICI €133,69
   Kas €4,29
Totaal ACTIVA €1.554,17 Totaal PASSIVA €1.554,17
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
Inkomsten Uitgaven India
   Donaties (NL) vast €3.976,50    Huisvesting €1.335,54
   Donaties (NL) eenmalig €1.022,32    Nutsbedrijven €287,18
   Donaties (IN) €435,14    Voeding €1.335,51
   Rente €13,74    Non-food €513,10
   Salaris (IN) €1.438,61
   Reiskosten (IN) €91,14
   Bank/Admin (IN) €160,41
   Overig (IN) €17,73
   Subtotaal uitgaven IN €5.179,22
Uitgaven Nederland
   Bank (NL) €174,79
   Website (NL) €54,45
   Afronding wisselkoers €11,39
   Subtotaal uitgaven NL €240,63
Totaal inkomsten €5.447,70 Totaal Uitgaven €5.419,85
Resultaat €27,85
BALANS
Saldo 31/12/2013 €1.554,17
Inkomsten 2014 €5.814,80 Uitgaven 2014 €5.247,77
Saldo 31/12/2014 €2.121,20
Subtotaal €7.368,97 Subtotaal €7.368,97
BALANS €0,00
ACTIVA/PASSIVA
31-12-13
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €1.554,17
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €-
   ABN AMRO Hoofd €612,13
   ABN AMRO India €119,01
   ABN AMRO Spaar €685,05
   ICICI €133,69
   Kas €4,29
Totaal ACTIVA €1.554,17 Totaal PASSIVA €1.554,17
______________________
31-12-14
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €2.121,20
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €-
   ABN AMRO Hoofd €576,88
   ABN AMRO India €33,44
   ABN AMRO Spaar €1.442,62
   ICICI €68,26
   Kas €-
Totaal ACTIVA €2.121,20 Totaal PASSIVA €2.121,20
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Inkomsten Uitgaven India
   Donaties (NL) vast €4.747,00    Huisvesting €1.332,59
   Donaties (NL) eenmalig €750,00    Nutsbedrijven €175,83
   Donaties (IN) €310,23    Voeding €1.424,30
   Rente €7,57    Non-food €357,96
   Salaris (IN) €1.506,05
   Reiskosten (IN) €52,50
   Bank/Admin (IN) €43,01
   Overig (IN) €-
   Subtotaal uitgaven IN €4.892,24
Uitgaven Nederland
   Bank (NL) €297,80
   Website (NL) €54,45
   Afronding wisselkoers €3,28
   Subtotaal uitgaven NL €355,53
Totaal inkomsten €5.814,80 Totaal Uitgaven €5.247,77
Resultaat €567,03
BALANS
Saldo 31/12/2014 €2.081,20
Inkomsten 2015 €5.674.85 Uitgaven 2015 €6.264,46
Wisselkoersschommelingen
Saldo 31/12/2015
€18,32
€1.473,27
Subtotaal €7.756,05 Subtotaal €7.756,0
BALANS €0,00
ACTIVA/PASSIVA
31-12-14
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €2.081,
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €-
   ABN AMRO Hoofd €536,88
   ABN AMRO India €33,44
   ABN AMRO Spaar €1.442,62
   ICICI €68,26
   Kas €0
Totaal ACTIVA €2.081,20 Totaal PASSIVA €2.081,2
______________________
31-12-15
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €1.473,27
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €350,80
   ABN AMRO Hoofd €104,20
   ABN AMRO India €71,34
   ABN AMRO Spaar €1.224,55
   ICICI €523,98
   Kas €-
Totaal ACTIVA €1.824,07 Totaal PASSIVA €1.824,0
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Inkomsten Uitgaven India
   Donaties (NL) vast €4.594,52    Huisvesting €1.536,02
   Donaties (NL) eenmalig €691,36    Nutsbedrijven €242,15
   Donaties (IN) €381,70    Voeding €1.451,42
   Rente €7,27    Non-food €806,09
   Salaris (IN) €1.711,28
   Reiskosten (IN) €117,26
   Bank/Admin (IN) €43,04
   Overig (IN) €-
   Subtotaal uitgaven IN €5.907,26
Uitgaven Nederland
   Bank (NL) €302,75
   Website (NL) €54,45
   Afronding wisselkoers €-
   Subtotaal uitgaven NL €357,20
Totaal inkomsten €5.674,85 Totaal Uitgaven €6.264,46
Resultaat €-589,61
BALANS
Saldo 31/12/2015 €1.473,27
Inkomsten 2016 €4.889,49 Uitgaven 2016 €3.013,27
Wisselkoersschommelingen
Saldo 31/12/2016
-€20.11
€3.369,60
Subtotaal €6.362,76 Subtotaal €6.362,76
BALANS €0,00
ACTIVA/PASSIVA
31-12-2015
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €1.473,27,
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €350,80
   ABN AMRO Hoofd €104,20
   ABN AMRO India €71,34
   ABN AMRO Spaar €1.224,55
   ICICI €423,98
   Kas €-
Totaal ACTIVA €1.824,07 Totaal PASSIVA €1.824,07
______________________
31-12-2016
Activa Passiva
Roerende/onroerende,zaken €- Vermogen €3.369,60
Vorderingen €- Voorzieningen €-
Banksaldi: Schulden €-
   ABN AMRO Hoofd €2.238,69
   ABN AMRO India €-
   ABN AMRO Spaar €1.130,91
   ICICI €-
   Kas €-
Totaal ACTIVA €3.369,60 Totaal PASSIVA €3.369,60
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
Inkomsten Uitgaven India
   Donaties (NL) vast €4.800,75    Huisvesting €644,55
   Donaties (NL) eenmalig €-    Nutsbedrijven €115,40
   Donaties (IN) €82,38    Voeding €481,44
   Rente €6,36    Non-food €231,96
   Salaris (IN) €764,57
   Reiskosten (IN) €26,93
   Bank/Admin (IN) €461,92
   Overig (IN) €-
   Subtotaal uitgaven IN €2.726,77
Uitgaven Nederland
   Bank (NL) €232,05
   Website (NL) €54,45
   Afronding wisselkoers €-
   Subtotaal uitgaven NL €286,50
Totaal inkomsten €4.889,49 Totaal Uitgaven €3.013,27
Resultaat €1.876,22
Stichting Sun Child Nederland ● IBAN NL48ABNA0473243490 ● Kamer van koophandel 20115884 West Brabant
Website: Erik Ploeg